Cảnh đẹp Nhật Bản

Đất nước mặt trời mọc nổi tiếng với những cây Anh Đào, núi Phú Sĩ, bờ biển, cảnh tuyết rơi … tạo nên cảnh thanh bình.